Behoud Woonomgeving De Paes

 
 

Terug


2014-11-16 Oproep: sluit u zich aan bij rechtsprocedures tegen de komst van uitbreiding van de biogasvergister Ashorst


Op 20 oktober 2014 heeft een aantal bewoners van de Venrayseweg een informatieavond bijgewoond over het bestemmingsplan Venrayseweg. Tijdens deze avond hebben wij los van het onderwerp: Bestemmingsplan Venrayseweg, aandacht gevraagd betreffende de door ons ervaren overlast van het bedrijf Ashorst. Wij waren namelijk verrast, maar ook weer niet, over het rapport geurconsequenties wat genoemd stond in het ontwerp bestemmingsplan Venrayseweg.

Ondanks de felle reactie van de buurtbewoners en dat het college onze overlast serieus nemen, heeft het college van Horst a/d Maas op 28 oktober 2014 besloten de verklaring van geen bedenkingen Ashorst in ontwerp te verlenen.


Wat doet het college nu:

Het college vraagt na het verlenen van geen bedenkingen aan de Gedeputeerde Staten van Limburg uitdrukkelijk aandacht voor de overlast die de omwonenden op dit moment ervaren van het bedrijf Ashorst. Zij vragen aan het GS om met de omwonende in contact te treden en een toelichting te geven op hetgeen nu wordt aangevraagd en de klachten die er op dit moment zijn met hen te bespreken. De uitkomst van dit overleg zullen mee worden genomen bij het verlenen van de definitieve verklaring van geen bedenkingen.


Het besluit van het college is teleurstellend. Maar dat betekend niet dat wij het hier bij laten zitten. De komende tijd starten de juridische procedures en we zullen via die procedures alles in het werk stellen om de uitbreiding van de biogasinstallatie met een capaciteit van 61.000 naar 120.000 ton mest en co-substraten tegen te houden. Tot nu toe gaan meerdere mensen – via hun rechtsbijstandsverzekering – gezamenlijk procederen tegen de uitbreiding biogasvergister Ashorst. Zij hebben zich op initiatief van Behoud Woonomgeving De Paes georganiseerd. In overleg met verschillende rechtsbijstandverzekeringen zullen de krachten worden gebundeld, zodat de financiële – en daarmee de juridische – draagkracht groter wordt en overheden en Biogasvergister Ashorst beter partij gegeven kan worden.


Mensen die een rechtsbijstandsverzekering hebben en mee willen doen aan het collectieve juridische verzet tegen de komst van deze grootste biogasvergister van Nederland kunnen zich per mail melden bij www.behoudwoonomgevingdepaes.nl.

Ook mensen die geen rechtsbijstandsverkering hebben kun zich melden.


De initiatiefnemers stellen, die de organisatie van mensen met een rechtsbijstandsverzekering coördineert, dat de mensen die nu hun krachten bundelen, extra gemotiveerd zijn om zich tegen de komst uitbreiding te verzetten. “Wij voelen ons in de steek gelaten door het gemeentebestuur, die eigenlijk voor hun belangen zou moeten opkomen”. Wij gaan er van uit dat zich de komende tijd meer mensen met een rechtsbijstandsverzekering gaan melden om zich aan te sluiten bij het collectief van bezwaarmakers.


Download: Aanmeldingsbrief Rechtsbijstandverzekering.doc

Download: Aanmeldingsformulier Ik doe mee maar heb geen Rechtsbijstandverzekering.doc

 

    HOME    |    NIEUWS    |    INFORMATIE    |    IK DOE MEE    |    CONTACT