Behoud Woonomgeving De Paes

 
 

Terug


2014-11-06 Varkensbedrijf Ashorst vergroot biogasinstallatie


Geplaatst op donderdag 6 november 2014 - 16:16


Varkensbedrijf Ashorst BV aan Veld-Oostenrijk in Horst wil zijn biogasinstallatie uitbreiden.


Daarmee groeit de jaarlijkse capaciteit van de mestverwerkingsinstallatie van 61.000 naar 120.000 ton. Om dat te bereiken wordt een vergistingssilo bijgeplaatst en een derde warmtekrachtkoppeling geïnstalleerd.


Stankoverlast
Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas stemt in met de uitbreiding. De gemeenteraad heeft daar nog wel het laatste woord over. De provincie Limburg moet de vergunning uiteindelijk verlenen. Horst aan de Maas vraagt de provincie om met omwonenden in contact te treden over de uitbreiding. Tijdens een recente informatieavond over de plannen lieten buurtbewoners weten stankoverlast te ervaren.


Geen negatieve effecten
Voor het bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt, is geuronderzoek uitgevoerd. Dat stelt dat het project "ten aanzien van geur uitvoerbaar is”. Een ander rapport stelt dat de uitbreiding geen negatieve effecten op het milieu heeft.


Natte mest

Met de biogasinstallatie verwerkt Ashorst natte mest van de eigen varkenshouderij en andere bedrijven tot droge stikstofrijke meststof die wordt geëxporteerd.


Bron

 

    HOME    |    NIEUWS    |    INFORMATIE    |    IK DOE MEE    |    CONTACT