Behoud Woonomgeving De Paes

 

    HOME    |    NIEUWS    |    INFORMATIE    |    IK DOE MEE    |    CONTACT

Informatie omtrent Ashorst:


2014-10-09 M.E.R.-beoordeling Ashorst B.V..pdf


2013-12-16 Onderzoek geurconsequenties door WINDMILL.pdf
Informatie biovergisters en intensieve veehouderij algemeen:


2012-11-17 Biovergisters aan de schandpaal


2012-11-16 KRO Reporter De biogas beerput


Anders van Alders.pdf

Onderstaand enkele actiegroepen die zich bezighouden met vergelijkbare

problemen:


www.behouddeparel.nl


www.mensdierenpeel.nl


www.gezondewoonomgeving.nl


www.leefbaarbuitengebiednederweert.nl


www.wezijnhetmegazat.nl

VOOR 2012

VANAF 2012

Met beloftes van stankafname Het tegendeel is werkelijkheid